Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Broeders van Sint Jan
in Den Haag
Hits 33622

Nieuw: bijeenkomsten 'Faith Basics'

bijbel lezenWil je jouw geloof verdiepen zodat je alle rijkdom van het Christelijke leven kunt ervaren? Wil je dichter naar Christus toe groeien, maar weet je niet hoe? De broeders van Sint Jan bieden een nieuwe mogelijkheid om je te ondersteunen in jouw weg met Christus! ‘De geloofsbeginselen’ zal een aantal bijeenkomsten omvatten waarbij de basis van het Christelijke leven aan bod komt, van ‘hoe kan ik bidden?’ tot ‘hoe kan ik van Christus getuigen?’. Deze discussies zullen worden gehouden in een groepje van 8-10 personen (voortijdige inschrijving is hierdoor noodzakelijk). De avond zal beginnen met een korte inleiding door een van de broeders gevolgd door discussie waarin ruimte is voor eigen getuigenis, vragen en antwoorden. Iedere bijeenkomst zal ongeveer een uur duren en zal in een informele, huiselijke sfeer plaatsvinden: rond de tafel, met koffie en thee, tijd voor vragen om met een open hart te zoeken naar Christus.
Leeftijd: 20+


1. "Hoe kan ik bidden?" Wanneer je bidt, lijkt het dan alsof je tegen jezelf aan het praten bent, dat niemand naar je luistert, of dat jouw gebeden onbeantwoord lijken? Wat is het   eigenlijk om te bidden? Hoe helpt het mij in mijn dagelijks leven? Deze en al je andere vragen zullen beantwoord worden in de ‘kick-off’ bijeenkomst over ‘geloofsbeginselen’.
Onder leiding van: Br Benedict Joseph of the Cross
Data en thema’s: 16 november: Wat is gebed en waarom zou ik bidden?
                                30 november: Wat is het stille gebed? Hoe bid ik alleen?
                                14 december: Wat is gemeenschapelijk gebed?
Deze eerste serie bijeenkomsten zal in het Engels gehouden worden
Klik hier om in te schrijven

2. "Hoe lees ik de Bijbel?" De heilige Hieronimus zegt: ‘Onwetendheid over de Bijbel is onwetendheid over Christus’ en Benedictus XVI heeft Katholieken opgeroepen om zich de Bijbel eigen te maken. Maar schept het lezen van de Bijbel voor jou verwarring, is het saai of gewoon te ingewikkeld? Lees jij het zo nu en dan en erger je je dan aan het taalgebruik? Vind je het moeilijk om een goede vertaling te vinden? Wat is de Bijbel en hoe kan je met de Bijbel bidden? Hoe ontmoet je Christus door de Bijbel te lezen?
Data: 18 januari: Is de Bijbel nog actueel?
          1 februari: Wat is het doel van de Bijbel?
          15 februari: Is de Bijbel voor iedereen... ook voor "dummies"?

3. "Wat betekend Maria in mijn leven?" De Maagd Maria is het voorbeeld voor iedere Christen. Zij is onze hemelse moeder en leidt ons naar Christus. Maar hoe maak ik haar werkelijk tot een levend onderdeel van mijn dagelijks leven? Wat betekent het om haar als moeder te hebben? Hoe bid ik de Rozenkrans?
Data: februari (nog nader te bepalen)

 4. "Hoe wordt ik Heilig?" Het tweede Vaticaans Concilie wil iedere Katholiek eraan herinneren dat heiligheid het doel is van elke Christen. Maar wat betekend dat eigenlijk? Hoe kom ik dichter bij Christus? Wat voor hulp bieden de sacramenten? En wat is nu precies een Heilige?
Data: maart (nog nader te bepalen)
 
5. "Hoe kan ik als Christen getuigen?" Als Christenen zijn wij geroepen om het licht van de wereld te zijn. Maar hoe doe ik dat wanneer ik omringd wordt door anderen die niet naar de Kerk gaan of helemaal niet in God geloven? Hoe laat ik mijn vrienden en familie in aanraking komen met de goedheid van God en de voordelen om Hem in ons leven toe te laten? Hoe beleef ik mijn geloof op het werk of op school?
Data: april (nog nader te bepalen)
U bevindt zich hier: Home Den Haag Nieuw: bijeenkomsten 'Faith Basics'
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan