Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Over Sint Jan

God. Kunnen we hem aanschouwen?

God aanschouwen?We hernemen de zoektocht van vorig jaar en zullen dieper ingaan op wat je met je verstand kan aanschouwen van Degene die als eerste Zijn ontdekt kan worden en die door de godsdiensten ‘God’ wordt genoemd. Een nieuwe manier van filosoferen, niet zozeer door te analyseren of door kritisch te onderzoeken, maar door te beschouwen, om zo binnen te gaan in filosofische wijsheid. Tevens geeft dit filosofisch beschouwen het verstand van de christen-gelovige meer standvastigheid door een grotere openheid voor God, ook voor datgene wat haar in de Openbaring te boven gaat.

Docent: pater Gabriel
Data: 17, 24, 31 januari
Lokatie: Johanneszaal, Den Haag 
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan