Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Geschreven door  Jan Maria
in Den Haag
Hits 775

Activiteiten via video

Voor de tijden van vieringen in de Goede Week, zie programma van de digitale retraite Jezus' laatste week.

H. Mis (live video) - t/m woensdag in de Goede Week
Willibrorduskapel (Den Haag) - Dagelijks 10:00 - YouTube - Broeders van Sint Jan
Gerardus Majella parochie (Utrecht)
       Werkdagen  19:00 -  Facebook - Gerardusmajellaparochie
       Zondag 10:00 -  Facebook - Gerardusmajellaparochie

 

Christ El Greco1Digitale Retraite:Jezus' laatste week

Om de laatste week van Jezus in al zijn diepgang te kunnen beleven, mogen we ons afvragen hoe Jezus deze laatste week van zijn leven heeft beleefd. En dan niet de uiterlijkheden, maar zijn intenties, zijn gevoelens, waar Hij zijn aandacht op richtte. Tijdens deze retraite zullen wij proberen het innerlijk leven van Jezus te volgen: met Hem, stap voor stap, zijn Passie te naderen. Wie heeft immers het mysterie van Pasen betekenis­voller beleefd dan Hij?

Retraite volgen

Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.