Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 Vooravond
Zaterdag 25 maart 7.00 uur Voor het welslagen van de dag voor de missionaire parochie.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Husken.
Voor de zielenrust van broeder Jean Pierre-Marie.
Zondag 26 maart 10.00 uur Om vrede en verzoening in Oekraïne en voor alle slachtoffers van oorlogen, geweld en natuurrampen.
Voor de levende en overleden familie Redegeld-Lathouwers.
Voor de ernstig zieke Luc van Veen.
12.00 uur Voor een goede voorbereiding op Pasen..
16.00 uur Engelse Mis
Maandag 27 maart 7.00 uur Voor de zielenrust van Mèryam en Theo Rozendal.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor A.C. Oostendorp-Dijkstra.
Dinsdag 28 maart 7.00 uur Voor de zielenrust van Antoon en Petronelle Heijn-Besters.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Flip Droog en de heer Beune.
Woensdag 29 maart 7.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Robin van Gorp.
19.00 uur Voor de levende en overleden familie Verwer en voor een ernstig zieke vriendin.
Donderdag 30 maart 7.00 uur Voor de zielenrust van zuster Odile.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Laura White en mevrouw Voncken.
Voor het behoud van het leven en voor de intenties van de leden van het gebedsleger.
Voor de zielenrust van Bennie Eekelder.
Vrijdag 31 maart 7.00 uur Voor de zielenrust van Ans Kreugel.
19.00 uur Voor de zielenrust van Johanna van de Pavert.
Zaterdag 1 april 7.00 uur Om zegen voor alle vrijwilligers die vandaag gaan schoonmaken.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevrouw Frowijn.
Zondag 2 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Susanne van Veenendaal.
Voor de zielenrust van Jos van Poppel, Gert Goes en Ries Rommens.
12.00 uur Voor de zielenrust van Johanna van de Pavert.
16.00 uur Engelse Mis
zaterdag 25 maart 2023 00:00
- Zaterdag: vannacht gaat de klok een uur vooruit, dus een uurtje korter slapen!
- Gedachten en gesprek over eenzaamheid: zondag om 11.45 uur in het leerhuis. Boven in zaal D.
- Woensdag 29 maart is er weer Lectio Divina. Na de H. Mis van 19.00 uur, in de priorij.
U bent van harte welkom om u aan te sluiten. We verdiepen ons in de lezingen van komende zondag.
- Vrijdag bidden we om 19.45 de kruisweg.
- Aanstaande vrijdag is er weer repetitie met het kinderkoor.
- De stand van de Vastenactie is op dit moment € 1.622.-
- Aanstaande zaterdag 1 april is de grote schoonmaak in de kerk. We kunnen nog vrijwilligers gebruiken, want er is heel veel te doen.
Op die dag worden ook de palmpasen-stokken gemaakt door de kinderen.
- Komend weekend 1 en 2 april zal er een deurcollecte zijn voor de bloemversiering met Pasen.
- U kunt uw bijdrage voor deze liturgie en voor de collecte, overmaken via de QR code, of via de pinpaal.
Onze hartelijke dank hiervoor.
 

Zaterdag 18 maart 7.00 uur Voor de zielenrust van Ans Kreugel.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Minke van der Meer.
Zondag 19 maart 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Veronique Jongeling en Thea Teunissen.
Voor de zielenrust van Sjoukje Mous, Geertrui Dijkshoorn, Len van der Sloot en Joop Coenraats.
Ter herinnering aan de sterfdag van Antonia Maria van der Most-Ligteringen.
  12.00 uur Voor de zielenrust van broeder Jean O. en broeder Emmanuel.
  16.00 uur Engelse Mis
Maandag 20 maart 7.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Thea Teunissen.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Jouke Schat.
Als jaargedachtenis voor Evert Kok.
Dinsdag 21 maart 7.00 uur Voor de zielenrust van Antoon Heijn en Petronella Heijn-Besters.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor pater Ignatius Maria.
Woensdag 22 maart 7.00 uur Voor een bijzondere intentie.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor broeder Eloi,
Voor de levende en overleden familie Streng en voor een ernstig zieke vriendin.
Donderdag 23 maart 7.00 uur Voor de zielenrust van broeder Fulco Marie.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevrouw Baljet-Jansen.
Voor de zielenrust van Carmen Farrugia.
Vrijdag 24 maart 7.00 uur Voor de zielenrust van Ans Kreugel.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor pastoor Peter Ambting.
Zaterdag 25 maart 7.00 uur Voor het welslagen van de dag voor de missionaire parochie.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Husken.
Voor de zielenrust van broeder Jean Pierre-Marie.
Zondag 26 maart 10.00 uur Om vrede en verzoening in Oekraïne en voor alle slachtoffers van oorlogen, geweld en natuurrampen.
  12.00 uur Voor een goede voorbereiding op Pasen.
  16.00 uur Engelse Mis
vrijdag 17 maart 2023 00:00
- Gedachten en gesprek over eenzaamheid: zondag om 11.45 uur in het leerhuis. Boven in zaal D.
- Woensdag 22 maart is er weer Lectio Divina . Na de H. Mis van 19.00 uur, in de priorij.
U bent van harte welkom om u aan te sluiten. We verdiepen ons in de lezingen van komende zondag.
- Vrijdag bidden we om 19.45 de kruisweg.
- Aanstaande vrijdag is er weer Thomasclub.
- Op zaterdag 25 maart zal in Veenendaal de mini-conferentie missionaire parochie plaatsvinden. U kunt zich nog aanmelden via het internet op : ‘Mini-conferentie Missionaire Parochie‘
- De stand van de Vastenactie is op dit moment € 1.280.--
Na de H. Mis van 10.00 uur is er bij de koffie in het leerhuis een verloting, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vastenactie.
- U wordt verzocht om niets achter in de kerk of in het portaal op de borden te plaatsen zonder overleg met het secretariaat. Als er poster, flyers of iets dergelijks geplaatst worden zonder dat het secretariaat hiervan op de hoogte is, zullen die worden verwijderd.
- U kunt uw bijdrage voor deze liturgie en voor de collecte, overmaken via de QR code, of via de pinpaal.
Onze hartelijke dank hiervoor.

zondag 05 februari 2023 00:00

We hebben dit jaar gekozen om de Zusters in het plaatsje Leme in Brazilië te helpen met hun belangrijke project “Alto da Gloria”.
Dit is een wijk in Leme, waar erge armoede heerst.
Het is een sloppenwijk, waar nauwelijks voorzieningen zijn, waar kinderen nauwelijks over straat durven en kunnen gaan wegens drugscriminaliteit en prostitutie.

De Zusters van de orde van de Heilige Maria Magdalena van Postel zijn al jaren actief in de groeiende sloppenwijken van de stad en zij merkten dat veel kinderen verwaarloosd waren, niet gegeten hadden, geen schoenen hadden en weinig kleding.
Ze bleken te wonen in hutjes van niks en er is geen sanitair en de draden hangen los van het plafond en langs de muren.
De Zusters zeiden toen: “die gezinnen moeten geholpen worden”.
De bewoners willen zelf renoveren met gratis hulp van deskundigen, maar het geld voor de materialen ontbreekt.
Twee van de Zusters wonen in Nederland, Zuster Lucia en Zuster Rita en doen hun uiterste best om de mensen daar een beter leven te geven.

Zuster Lucia werkt in de parochie Licht van Christus en komt Zondag 12 maart na de H. Mis van 10 uur tijdens de koffie in het Leerhuis een presentatie houden en dan kunt u haar ook van alles vragen.

Op Zondag 19 maart zal er na de H. Mis van 10 uur tijdens het koffie drinken in het Leerhuis een Paasloterij gehouden worden , waarvan de opbrengst ook voor deze vastenactie zal zijn.
Hopelijk kunnen we met onze parochie weer een groot steentje bijdragen aan deze goede actie.

Uw gift is heel welkom op rekening nr. NL 93 INGB 0003767475 t.n.v. Missie en Ontwikkeling H. Gerardus Majella o.v.v. Vastenactie.

zaterdag 21 januari 2023 00:00

De inwoners van het eiland Maisomé in Tanzania bedanken ons hartelijk voor onze steun voor de afbouw van hun Kanoni kerk.

Ze sturen ons enkele foto's.

De bouwwerkzaamheden aan de Maisome kerk zijn vervolgd. De toren is gebouwd en ze zijn begonnen met het plaatsen van het dak. Er worden zes ramen van glas gemaakt voor de twee kantoren en de voorkant van de kerk.

Zij hebben 26 ijzeren ramen en twee ijzeren deuren gemaakt.

Er is begonnen met het pleisteren van de muur met cement.

 

Bouwmateriaal en ijzerwerk wordt vervoerd van de stad Sengerema naar het eiland Maisome.

Er is lokaal ook een Tabernakel gemaakt voor de nieuwe kerk.

vrijdag 04 november 2022 00:00

Steun voor afbouw Kanoni kerk in Tanzania

In de vorige aflevering van Sitio heeft u al kunnen lezen dat we de parochianen van de Kanoni kerk op het eiland Maisomé in het Victoriameer in Tanzania willen gaan helpen om de bouw van hun kerk af te maken. In 2019 hebben we hun financieel geholpen om materialen voor de bouw, die ze zelf helemaal uitvoeren, te kunnen kopen. Sindsdien hebben ze geen andere bronnen meer kunnen vinden.

Peter Laurian, een medeparochiaan van ons en aldaar geboren heeft nu de blijde boodschap kunnen brengen dat de Adventsactie in onze Parochie weer voor de Kanoni kerk wordt gehouden en we hopen dat met de opbrengst hiervan de bouw helemaal voltooid kan worden en het dak gesloten kan worden en ramen en deuren er in gezet kunnen worden. Ook de betonnen vloer zal dan gemaakt kunnen worden.

De bewoners zijn in grote getalen al direct begonnen om kleine steentjes te verzamelen uit het Victoriameer, waar ze het beton van de vloeren mee kunnen maken. Peter Laurian heeft al foto’s gestuurd, waarop door iedereen druk gewerkt wordt aan het verzamelen van de steentjes uit het water.

We hopen dat de parochianen aldaar met onze hulp de volledige voltooiing van hun kerk helemaal kunnen realiseren.

We vragen uw milde gave, zodat de opbrengst toereikend is, waardoor de kerk afgebouwd kan worden. De opbrengst van de actie wordt direct daar besteed.

U kunt uw gift deponeren in de offerkist achter in de kerk of overmaken op:

IBAN: NL 93 INGB 0003767475
t.n.v. Missie en Ontwikkeling H. Gerardus Majella o.v.v. Adventsactie.

Dank u wel voor uw gave.

Peter Laurian n.a.v. zijn bezoek in juli 2021

Beste parochianen van de Gerardus Majella kerk,

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw steun voor de Kanoni kerk op het eiland Maisome in Tanzania. Zonder jullie steun zou de nieuwe kerk er nu niet zijn.

In juli 2021 ben ik weer in Tanzania geweest en toen heb ik de kerk bezocht. Er worden al heilige missen in het gebouw gehouden. Helaas is de kerk nog niet helemaal af.

De gemeente is op zoek naar geld om het dak af te maken. Omdat er een klein deel van het dak is dat niet compleet is als het regent, komt het water binnen in de kerk.

Er is nog een uitdaging dat de kerk in gebruik is, maar omdat er geen deur en ramen zijn, de wilde honden springen en de kerk in en schijten op de bank tijdens de weekdagen, wordt onhandig is om de kerk schoon te maken en te gebruiken.

Mijn belangrijkste verzoek is om geld te krijgen om het dak af te maken, ijzeren staal ramen te plaatsen, de door en mogelijk de betonneren vloer te leggen.

De Kanoni community zou het heel erg op prijs stellen als u een bijdrage wilt leveren aan de afronding van de kerk.

De situatie tijdens mijn bezoek in juli 2021

Stand van zaken nu:

Afgeronde fases:

  1. De fundering is compleet
  2. De muren zijn compleet
  3. Het dak is 90% af

Komende fases:

  • Dak afmaken
  • Deuren, raamkozijnen, pleisterwerk en vloer
  • Glaszetten en schilderwerk

Begroting prioriteit:

  1. Dak afmaken € 600
  2. Deuren, raamkozijnen € 2.800
  3. Beton vloer en deel binnen pleisterwerk € 2.500

Verwacht projectresultaat: € 5.900

Met vriendelijke groeten,

Peter Laurian

Pagina 1 van 4
U bevindt zich hier: Home Gemeenschap Nieuws GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM