Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 28512

De Kleine Karavaan

Het eerstvolgende kamp is van 12 t/m 14 mei 2017.

Wat is De Kleine Karavaan?
De Kleine Karavaan organiseert weekenden voor kinderen met een beperking, samen met studenten. 
Voor zowel de studenten als de kinderen een bijzondere ervaring en een gezellig uitstapje! De studenten komen in aanraking met de puurheid van deze kinderen en dat kan diep raken. De ouders van de kinderen en de andere kinderen uit het gezin hebben even wat meer tijd voor elkaar.

De Kleine Karavaan heeft een meervoudige doelstelling:

  • om kinderen en tieners met een verstandelijke/lichamelijke beperking een leuk weekend weg te bezorgen, op basis van gelijkwaardigheid en vriendschap.
  • zodat hun ouders even op adem kunnen komen en aandacht kunnen besteden aan de andere gezinsleden of dingen te doen die ze anders niet kunnen.
  • om studenten, door de ontmoeting met het gehandicapte kind, de waardigheid van iedere menselijke persoon te laten ontdekken.
  • door deze weekends het algemene maatschappelijke beeld op gehandicapten te helpen veranderen en aan allen de boodschap van liefde en hoop te geven.

De Kleine Karavaan laat zich in het bijzonder inspireren door de concrete opdracht van Jezus om onze medemens te erkennen en er voor hen te zijn, zoals in Matteüs 25: "Alles wat jullie voor één van deze minste broeders van Mij hebben gedaan, heb je voor Mij gedaan." (Matt. 25, 40)

De opzet van een weekend
Student en kind trekken het hele weekend samen op. Er gaan net zoveel studenten als kinderen mee. Ieder kind wordt aan een student gekoppeld. Verder gaat er een gezin mee ter ondersteuning en een broeder van Sint Jan. De broeders hebben veel ervaring met de organisatie van kampen voor kinderen, tieners en jongeren.

Onze doelgroep zijn kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking van ongeveer 8 tot 19 jaar. 
De Kleine Karavaan wil zich vooral richten op kinderen die normaal gesproken 'buiten de boot' vallen en voor wie een uitstapje een bijzondere verrassing zou zijn. 
We vragen een (vrijwillige) bijdrage van de ouders van € 50,- voor een weekend. Hiermee worden de werkelijke kosten niet gedekt. Desondanks zou deze bijdrage nooit een drempel moeten vormen om mee te kunnen gaan.

Activiteiten
De weekenden worden gevuld met activiteiten die de kinderen leuk vinden en die de locatie toestaat. Hierbij denken wij aan: speurtocht, buitenspel, balspel, knutselen en tekenen, gezelschapsspelletjes spelen, zingen, dansen. Ook wordt er aan de kinderen gevraagd hun favoriete speelgoed mee te nemen. Naast deze gezamenlijke activiteiten zijn er ook alledaagse dingen zoals samen eten voorbereiden, wat de kinderen vaak heel leuk vinden. Op zondagochtend vieren we samen de Heilige Mis. De kinderen die dat willen, mogen hierin een actieve rol vervullen, zoals misdienaar zijn of zingen in het koortje. Ook dit is altijd weer een groot succes!

Verantwoorde zorg en privacy
Natuurlijk moeten de weekends veilig en verantwoord zijn. Het team realiseert zich dat ten diepste, en doet zijn best om dit te kunnen garanderen door diverse afspraken en maatregelen. De locatie wordt zorgvuldig geselecteerd (ook wordt gekeken of er aanpassingen zijn voor kinderen in een rolstoel). Er wordt zorgvuldig omgegaan met de vertrouwelijke informatie op het intakeformulier. Iedere buddy beheert het intakeformulier van het kind dat hij/zij begeleidt. Daarnaast zal altijd iemand van het kernteam, die goed geïnformeerd is over de kinderen en de benodigde zorg, meegaan op het weekend. Alle deelnemers aan een weekend ondertekenen de gedragscode van LVW. Ieder weekend gaat er een gezin en een broeder mee, op wie de studenten altijd terug kunnen vallen.

Ontstaan van de DKK
Al vrij snel na de oprichting van de studentenparochie in 2009 ontstond er onder de studenten het verlangen om iets goeds te doen voor de medemens. Maar hoe? En wat? In juni 2010 kreeg dit verlangen concreet handen en voeten door het idee om het Franse studenteninitiatief à Bras Ouverts naar Nederland te halen. In Frankrijk draait het project al 25 jaar met veel succes en is in die jaren enorm uitgegroeid. Het doel van het project is om gehandicapte kinderen van tijd tot tijd een leuk weekend te bezorgen (en de ouders een weekendje vrij te geven). De studenten nemen de kinderen mee en trekken een weekend met hen op.

Een groepje enthousiaste studenten ging voortvarend aan de slag om de organisatie op te zetten. Het eerste weekend vond plaats in november 2010 en had als bestemming België! Omdat iedereen enthousiast was, werden er gelijk plannen gemaakt voor het volgende weekend...

U bevindt zich hier: Home Nieuws De Kleine Karavaan
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan