Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 6247

Noveen om bescherming tegen het Corona virus

allerheiligenWe nodigen u uit om samen deze noveen (negen dagen achter elkaar) te bidden ter bescherming tegen het Corona virus. We beginnen zaterdag 14 maart.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

God, hemelse Vader,                                  ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,         ontferm U over ons.
God, Heilige Geest,                                    ontferm U over ons.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Michaël, Gabriël en Rafaël, bidt voor ons.
Alle heilige engelen van God bidt voor ons.
Heilige Elia, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Heilige Johannes de Doper, bid voor ons.
Alle heilige patriarchen en profeten, bidt voor ons.
Heilige Petrus en Paulus, bidt voor ons.
Heilige Lucas, bid voor ons.
Heilige Maria Magdalena, bid voor ons.
Alle heilige leerlingen van de Heer, bidt voor ons.
Heilige Laurentius, bid voor ons.
Heilige Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.
Heilige Paulus Miki en gezellen, bidt voor ons.
Heilige Perpetua en Felicitas, bidt voor ons.
Heilige Corona* bid voor ons
Alle heilige martelaren en martelaressen, bidt voor ons.
Heilige Augustinus, bid voor ons.
Heilige Servatius, bid voor ons.
Heilige Willibrord, bid voor ons.
Heilige Bonifatius, bid voor ons.
Heilige Franciscus van Sales, bid voor ons.
Heilige Paulus de zesde, bid voor ons.
Heilige Johannes Paulus de tweede, bid voor ons.
Heilige John Henry Newman, bid voor ons.
Heilige Catharina van Siena, bid voor ons.
Heilige Theresia van Avila, bid voor ons.
Alle heilige bisschoppen en kerkleraren, bidt voor ons.
Heilige Antonius Abt, bid voor ons.
Heilige Cosmas en Damianus, bidt voor ons.
Heilige Sebastiaan, bid voor ons.
Heilige Jeroen van Noordwijk bid voor ons.
Heilige Rochus, bid voor ons.
Heilige Petrus Canisius, bid voor ons.
Heilige Carolus Borromeus  bid voor ons.
Heilige Vincentius de Paul, bid voor ons.
Heilige Johannes Maria Vianney, bid voor ons.
Heilige Johannes Bosco, bid voor ons.
Heilige Liduina bid voor ons.
Heilige Rosa van Lima, bid voor ons.
Heilige Rosalia bid voor ons.
Alle heiligen van God, bidt voor ons.

Christus, Zoon van de Levende God,                              ontferm U over ons.
Dat Gij ons spaart,                                                           wij bidden U, verhoor ons
Dat Gij ons vergeeft,                                                        wij bidden U, verhoor ons
Dat Gij de wereld behoedt
            tegen ziekte, honger en oorlog,                           wij bidden U, verhoor ons
Dat Gij onze parochie behoedt
           tegen het Corona virus en andere ziekten,           wij bidden U, verhoor ons

Christus, aanhoor ons, Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons, Christus, verhoor ons.


Onze Vader ... 
Wees gegroet ...

Laat ons bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

*Heilige Corona - de patroonheilige tegen epidemieën!

Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is ook de naam van een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging en vooral in Oostenrijk en Beieren wordt vereerd. De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona zelfs de vrouw van de martelaar Victor.
Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed. De herdenkingsdag van de jonge heiligen is 14 mei.
De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen, waar zelfs pelgrimstochten zijn. St. Corona am Schöpfl, St. Corona am Wechsel, de bedevaartskerk St. Corona bij Staudach en de bedevaartkerk Handlab zijn bekend.
De verering is ook gedocumenteerd in Wenen, de Oostenrijkse munteenheid werd tot 1924 genoemd naar de heilige "kroon". Karel de Grote vereerde de heilige op zo'n manier dat hij corona-relikwieën naar Aken bracht en de heilige tot Co-patroonheilige van het “Aachener Marienstift” maakte.
En nu het verbazingwekkende: de heilige is de patroonheilige van schatgravers en ook verantwoordelijk voor epidemieën en stormen. Corona is ook verantwoordelijk voor standvastigheid in het geloof en voor geldzaken.

U bevindt zich hier: Home Utrecht Noveen om bescherming tegen het Corona virus
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan