Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 3250

Paus Franciscus kondigt 'Jaar van het Gezin' af

Paus Franciscus kondigt een Jaar van het Gezin af, een jaar om na te denken over Amoris laetitia

(19 maart 2021 – 26 juni 2022), om christelijke gezinnen te helpen “gist van een nieuwe mensheid en een concrete en universele solidariteit” te worden.

De paus kondigde het nieuws aan voor het Angelusgebed van deze zondag van de Heilige Familie, 27 december 2020. Hij herinnerde aan de “drie woorden” die nodig zijn opdat een gezin verenigd zou blijven en nodigde uit de dag nooit te eindigen zonder “vrede te sluiten” wanneer ruzie gemaakt werd.

De Italiaanse sectie van Radio Vaticaan gaf als commentaar: “Voor de gezinnen van de hele wereld zal dit jaar dus volgens de intenties van de Paus, een weg betekenen van verdieping in de inhoud van het document, vrucht van twee synodes over het gezin, die plaatshadden in 2014 en 2015, dat ondertekend werd op 19 maart en gepubliceerd op 8 april 2016. Een document gewijd aan de liefde in het gezin en zoals de bijhorende autograaf zegt, voor “het welzijn van alle gezinnen en alle personen, jong en oud”.”

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Enkele dagen na Kerstmis nodigt de liturgie ons uit de blik te richten op de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef. Het is mooi om na te denken over het feit dat de Zoon van God, zoals alle kinderen, de warmte van een gezin heeft willen nodig hebben. Het is precies om deze reden dat het gezin van Jezus, het gezin van Nazaret, het modelgezin is waarin alle gezinnen ter wereld hun veilig oriëntatiepunt en zekerheid biedende inspiratie kunnen vinden. 

De lente van het mensenleven van de Zoon van God ontkiemde in Nazaret, op het ogenblik dat Hij door de werking van de Heilige Geest ontvangen werd in de maagdelijke schoot van Maria. Tussen de gastvrije muren van het huis in Nazaret, speelde de kindsheid van Jezus zich af in vreugde, omringd door de moederlijke zorgzaamheid van Maria en de zorgzaamheid van Jozef, in wie Jezus de tederheid van God heeft kunnen zien (cf Apostolische brief Patris corde, 2).

In navolging van de Heilige Familie zijn wij geroepen om de educatieve waarde te herontdekken van de kiem die het gezin is: het moet gefundeerd zijn op de liefde die de relaties steeds nieuw leven inblaast door hoopvolle horizonten te openen. In het gezin kan men de ervaring opdoen van een oprechte gemeenschap wanneer zij een huis van gebed is, wanneer de affecties ernstig, diep en zuiver zijn, wanneer vergeving het haalt op onenigheid, wanneer de hardheid van het dagelijks leven verzacht wordt door wederzijdse tederheid en serene aanhankelijkheid aan de wil van God.

Op die manier, staat het gezin open voor de vreugde die God in iedereen geeft die met vreugde weet te geven. Tegelijk vindt het de spirituele energie om zich open te stellen voor buiten, voor de anderen, ten dienste van de broeders, van de samenwerking om een steeds nieuwe en betere wereld op te bouwen; bekwaam om positieve stimulansen op te brengen. Het gezin evangeliseert door het voorbeeld van zijn leven.

Het is waar, er zijn problemen in het gezin en er wordt soms ruzie gemaakt. We zijn maar mensen, we zijn zwak, en wij maken allemaal ruzie in het gezin. Ik zal u iets zeggen: als men ruzie maakt in een gezin, laat de dag dan niet eindigen zonder vrede te sluiten. Sluit vrede voor het einde van de dag. En weet ge waarom? Omdat de koude oorlog van ’s anderendaags, gevaarlijk is. Die helpt tot niets.

In het gezin zijn er vervolgens drie woorden om altijd in acht te nemen: “mag ik? - Dank u. - Excuseer mij”. Om niet opdringerig te zijn in het leven van de anderen. “Mag ik dat doen? Kan ik dat doen volgens u?” - “Alstublieft.” Altijd. Niet opdringerig zijn. “Kan ik?”, is het eerste woord. “Dank u!” voor de vele hulp, de vele diensten die in een gezin geboden worden. Altijd danken. Dankbaarheid is het bloed van een edele ziel. En dan het moeilijkste: “excuseer mij!”. Want het overkomt ons altijd de dingen niet goed te doen. En zo dikwijls voelt iemand zich daardoor beledigd. “Excuseer mij!” Vergeet de drie woorden niet: “mag ik?” – “dank u!” – “excuseer mij!”. Als in een gezin, in een familiaal midden, deze drie woorden blijven, dan gaat het goed in het gezin.

Het feest van deze dag roept ons op om door het gezin te evangeliseren en biedt ons opnieuw het ideaal aan van de huwelijksliefde en van de liefde in het gezin, zoals dat in de Apostolische exhortatie Amoris laetitia, benadrukt werd, waarvan de 5e verjaardag zal gevierd worden op 19 maart aanstaande.

En er zal een Jaar van reflectie zijn over Amoris laetitia, als een gelegenheid om ons in de inhoud van het document te verdiepen (19 maart 2021 – 26 juni 2022). Deze reflecties zijn al ter beschikking gesteld van de kerkgemeenschappen en van de gezinnen om hen op deze weg te begeleiden. Van nu af, nodig ik iedereen uit deel te nemen aan de initiatieven die in de loop van dat Jaar zullen aanbevolen worden en die door het Dicasterium voor de Leken, het Gezin en het Leven zullen gecoördineerd worden.

Vertrouwen wij deze weg met de gezinnen van de hele wereld toe aan de Heilige Familie van Nazaret, en in het bijzonder aan de heilige Jozef, toegewijde echtgenoot en vader. Moge de Maagd Maria, tot wie wij ons nu door het Angelusgebed richten, voor de gezinnen van de hele wereld verkrijgen dat zij steeds meer begeesterd worden door het evangelisch ideaal van de Heilige Familie, om gist te worden van een nieuwe mensheid en van een concrete en universele solidariteit.

vert. Maranatha-gemeenschap

U bevindt zich hier: Home Utrecht Paus Franciscus kondigt 'Jaar van het Gezin' af
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan