Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 1794

Aflaat met Allerzielen

Met Allerzielen kunnen alle gelovigen een volle aflaat voor de arme zielen verkrijgen door

  • zich geestelijk van de zonde afkeren
  • te gaan biechten
  • op Allerzielendag een een kerk of kapel te bezoeken en daar het Onze Vader en het Geloofsbelijdenis bidden
  • een begraafplaats te bezoeken en bidden voor de arme zielen (normaal gesproken in de periode 1-8 november - maar de paus heeft deze periode zoals afgelopen jaar verlengd tot 30 november)
  • ontvangen van de Heilige Communie en
  • bidden voor de intenties van de paus
U bevindt zich hier: Home Utrecht Aflaat met Allerzielen
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan