JohannesAcademie

Op zoek naar Levenswijsheid

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in GM
Hits 34950

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

pasenColumn van diaken Jouke Schat

Wie had ooit kunnen denken dat onze samenleving tot stilstand gebracht zou kunnen worden door een zo minuscuul iets als een virus? We zijn zo machtig en we kunnen zoveel. De voortuitgang leek niet te stoppen. En toch, dat kleine virus heeft ervoor gezorgd dat de hele wereld zich terugtrekt in de schuilkelders. De globalisering is eventjes gestopt met alle voordelen (maar ook nadelen) van dien. Wat er in andere landen gebeurt is minder belangrijk, onze buren en ons dorp of stad zijn ons referentiekader en niet Washington of Moskou. “Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm dat wil”. Die oproep uit 1903 is waarheid geworden, zij het niet door mensenhand maar door dat kleine virus. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat kunnen we eraan doen?

Onze situatie doet denken aan die van het joodse volk ten tijde van de profeten.

Telkens als het goed ging, begon het volk zijn Schepper en diens geboden te vergeten. Egoïsme en focus op het materiële in plaats van het spirituele – de onontbeerlijke, levensreddende band met de Schepper - kregen de overhand met alle negatieve gevolgen van dien. Na een tijdje kwam het volk daardoor in grote problemen en dan kwam er altijd wel weer een profeet die hen de weg wees naar een betere samenleving. Die cyclus van gelovig naar niet gelovig en dan weer terug herhaalde zich keer op keer. Dat deed en doet onze Schepper veel verdriet. En dus zette hij op een bepaald moment zijn ultieme machtsmiddel in: hij zond zijn Zoon naar de aarde en liet hem zelfs kruisigen voor de zonden der mensen. Een offer dat zijn weerga in de geschiedenis niet kent.

Heeft de wereld hiervan geleerd? Nee en ja. De cyclus van leven volgens Gods aanwijzingen en dan weer afdwalen en dan (misschien) weer terugkeren is sindsdien niet verdwenen. Tot in onze dagen is die nog steeds bezig. De rechtgeaarde christen heeft de laatste decennia met verbazing en toenemende zorg gekeken naar het verheerlijken van de mammon en het vergoddelijken van succes van een klein aantal mensen, terwijl grote groepen medemensen in ellende leven. Zo’n samenleving heeft geen solide fundament en daarvan worden de tekenen steeds meer zichtbaar: zwervers in de straten, steeds meer vluchtelingen in de wereld, 

aanslagen van fundamentalisten, honger en gebrek aan (medische) zorg, zelfs in het rijke westen. En dan nu de coronaviruscrisis. Die zo groot heeft kunnen worden omdat de wereld zich daarop niet goed heeft voorbereid. Geen straf van God maar onze schuld.

Maar de crisis laat ook iets anders zien, iets positiefs, iets van Gods stille kracht in onze wereld. Er is een enorme hulpbereidheid ontstaan. Veel mensen bieden zich spontaan aan om te helpen. In Nederland hebben 20.000 ex-medewerkers in de zorg zich gemeld om mee te helpen in de ziekenhuizen en elders. Gevaarlijk werk maar o, zo belangrijk. De voedselbanken kunnen de toestroom van nieuwe vrijwilligers niet aan. Ook heel belangrijk en noodzakelijk. Studenten van de TU Delft ontwikkelen een beademingsmachine. Buren helpen elkaar en wildvreemden doen boodschappen en knappen de tuin op. En wie thuis moet blijven, belt medemensen op om de eenzaamheid te doorbreken. In Italië zijn al meer dan 100 priesters overleden bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. De Geest van Pinksteren waart door de wereld en verbindt mensen en goedheid met elkaar. En ook de Geest van Pasen, die de boodschap van de opstanding en het eeuwig leven verspreidt, wint aan kracht. Geconfronteerd met zoveel sterven in de wereld beginnen meer en meer mensen zich vragen te stellen over het leven, de dood en wat daarna misschien nog komt. Moge Pasen en Pinksteren op een dag blijven vallen en moge die dag geen einde kennen.

U bevindt zich hier: Home JohannesAcademie European Conferences GM Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login Sint Jan