JohannesAcademie

Op zoek naar Levenswijsheid

Geschreven door  Pater Thomas
in GM
Hits 86569

De Johannes Academie Jaarcursus Filosofie en Theologie gaat weer van start!

4 oktober, 19.00, Het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532CP, Utrecht.

De jaarcursus biedt een tweejarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie, schrijven en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming. Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Hieronder vindt u alle informatie over inhoud en timing.



Nieuw! Dit jaar bieden we aan elke deelnemer de mogelijkheid om bij elke cursus, naast de teksten die voor de avonden gebruikt zullen worden, ook een persoonlijke leeslijst te creëren waardoor iedereen, binnen het onderwerp, een focus mag doen op een of andere specifieke topic. De broeders stellen zich dan ook beschikbaar om deelnemers persoonlijk te begeleiden in het nadenken en zoeken.

Ook nieuw! Bij elke cursus wordt er aan deelnemers aangeboden om een korte paper te schrijven over een onderwerp in band met het thema van de cursus, of om een geschreven tentamen te doen aan het einde van de cursus. Deze twee opties zijn niet verplicht.

Er wordt gevraagd aan deelnemers om een commitment te maken om gekozen cursussen in het geheel te volgen. Vanaf 3 afwezigheden per semester begint een cursus als geheel minder zinvol te worden voor een deelnemer en voor de groep.

JAAR 1 - EERSTE SEMESTER
Van 4 oktober tot 24 januari

Filosofie
Soul life: ziel, emotie, intelligentie, verbeeldingsvermogen en wil

In deze cursus zullen we zien wat er gezegd kan worden over de verschillende en complexe niveaus van ons innerlijk leven. Gedachten, liefde, verlangen, allerlei gevoelens en het feit dat ze op een of andere manier allemaal deel uitmaken van het vaak onstuimige geheel dat ikzelf ben. Wat zijn die dingen precies, hoe kan ik ze beter begrijpen, op zichzelf en in verband met elkaar? Is het mogelijk om mijn gevoelens te beheersen en hoe kunnen mijn wil en mijn verstand vooruitgang boeken? Ziel is een heel bekend woord maar het blijft toch nogal vaag. We stellen ons tot doel om de grondslagen, de inwendige werking, de doelen en de betekenis van ziel, emotie, intelligentie en wil beter te begrijpen.

Docent: P. John Mary Jesus
Data*: 4 okt, 18 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec, 20 dec, 17 jan.
19.00-21.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Theologie
Wie is Jezus?
Een eenvoudige vraag met een lang antwoord! We kunnen inderdaad heel veel vragen stellen over Jezus. Wie is Hij als persoon? Wat staat er centraal in dit unieke individu en hoe kan ik dat te weten komen? Wat is Jezus. Wat kunnen we zeggen over wat hij precies was en is, als mens, God, zoon, leraar, genezer, wonderdoener, profeet, verlosser, enz. Hoe is Jezus. Hoe kwam Jezus er? Hoe vond de menswording plaats en hoe heeft Jezus de mensheid gered door zijn prediking, zijn leven, werken en door het Kruis en de Verrijzenis? Één persoon, één vraag en een hele cursus lang nadenken!

Docent: P. Ignatius-Maria
Data*: 11 okt, 25 okt, 15 nov, 29 nov, 13 dec, 10 jan, 24 jan.
19.00-21.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht
(*geen les op 1 nov, 27 dec, 3 jan, 31 jan, en 7 feb)


JAAR 1 - TWEEDE SEMESTER
Van 14 februari tot 30 mei

Filosofie
Liefde, passie, deugde en relaties.


Terwijl we allemaal verlangen naar en ook ondervinding hebben met het verkrijgen, ontdekken en ontwikkelen van vriendschappen is dat in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig. Wat we missen is vaak een praktisch inzicht van de verschillende niveaus van liefde die erbij behoren, de rol van de keuze in het kader van liefde en vriendschap en de behoefte die elke diepe liefde heeft aan zowel passie als deugd. Kort gezegd: wat is vriendschap? Waarom wordt het zo vaak onderscheiden van “relatie” of huwelijk (“gewoon vrienden”!) ? Wat zijn de stappen die in een vriendschap nodig zijn en wat maakt dat uit voor mijn leven? Dit wordt een zoektocht door het hart van de praktische wijsbegeerte.

Docent: P. John Mary Jesus
Data*: 14 feb, 28 feb, 14 mrt, 28 mrt, 25 apr, 9 mei, 23 mei.
19.00-21.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Theologie
De Kerk en haar sacramenten, wat zijn dat?

De H. Johannes Paulus II beschrijft in zijn encycliek Ecclesia de eucharistia de Kerk als de gemeenschap van gelovigen die verenigd zijn rondom het voortdurende offer van Christus in de Eucharistie. Deze identiteit van de Kerk had haar grondslag in de theologie van het Tweede Vati-
caans Concilie en werd verder uitgewerkt door paus Benedictus XVI in zijn geschriften over de Kerk als gemeenschap met Christus en met elkaar. In deze cursus zullen we de grondslag bestuderen van de gemeenschap die we de Kerk noemen en onderzoeken hoe de sacramenten de levende aanwezigheid van Christus zijn, die zijn Geest geeft aan hen die kinderen van God genoemd willen worden.

Docent: P. Ignatius-Maria
Data*: 21 feb, 7 mrt, 21 mrt, 4 apr, 2 mei, 16 mei, 30 mei.
19.00-21.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht
(*geen les op 11 en 18 april)

JAAR 2 2017-2018

Filosofie

De plaats van werk in het menselijk leven
Het fundament en de ontwikkeling van de menselijk persoon

Theologie
Wie is God?
Genade, de goddelijk deugden en de Gaven van de H. Geest

Zie ook www.johannesacademie/academie.

U bevindt zich hier: Home JohannesAcademie Nieuws GM De Johannes Academie Jaarcursus Filosofie en Theologie gaat weer van start!
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan