Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Pater Thomas
in Nieuws
Hits 75337

Nieuw: Hippocrates course

- Het is veel belangrijker te weten welke persoon de ziekte heeft, dan welke ziekte de persoon heeft. - Hippocrates (460 - 370 v. Chr.)


Hippocrates courseHoe houd je er als arts rekening mee dat je patiënt is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis?  Wat betekent het als we zeggen dat de menselijke persoon een eenheid van lichaam, ziel en geest is? En hoe gebruik je deze kennis om in de zorgsector aan Gods plan mee te werken?
In de Hippocrates Course, een nieuw initiatief van de JohannesAcademie, gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.  De Hippocrates Course is een vormingsprogramma  voor studenten en young professionals (18-35 jaar) werkzaam in de zorg, met als doel het ontdekken van de beginselen van het christelijk mensbeeld en deze vertalen naar de praktijk.

Christelijk mensbeeld

Hoe we met onze patiënten omgaan, wordt in belangrijke mate bepaald door hoe we (bewust of onbewust) over de mens en het doel van het leven nadenken. In de Hippocrates Course proberen we het christelijk mensbeeld te verhelderen.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een realistische filosofie, de Bijbel, de katholieke medische ethiek en sociale leer van de Katholieke Kerk. Ook komen er bij de Hippocrates Course ervaren christelijke artsen, verpleegkundigen en zorgmanagers spreken over hoe zij met hun patiënten omgaan en welke rol hun geloofsovertuiging hierbij heeft.

Jaarthema 2013-2014: Verantwoordelijkheid & Vrije wil

De Hippocrates Course zal in het seizoen 2013-2014 het thema 'Verantwoordelijkheid & Vrije Wil' behandelen. Er zal onder andere worden ingegaan op vragen als: bestaat er een vrije wil? Hoe verhoudt de vrije wil zich tot onze Schepper? In hoeverre zijn patiënten voor hun eigen gezondheid verantwoordelijk? En hoe voorkomen we dat we als zorgverleners 'op de stoel van God gaan zitten'?  Meer kennis over medische techniek brengt meer vragen, hoe gaan we daarmee om? En hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid als we niet alleen moeten zorgen voor individuele patiënten, maar voor een hele zorginstelling?

De JohannesAcademie

Al drie jaar organiseert de JohannesAcademie speciale studiedagen voor studenten en young professionals in de zorg. De JohannesAcademie is het vormingsintituut van de Broeders van Sint Jan, een religieuze congregatie binnen de Katholieke Kerk. Bij de Hippocrates Course wordt college gegeven door twee jonge broeders in habijt, de één is tevens arts en de ander filosoof. Zij geven de deelnemers een sterke realistische en filosofische basis mee om over christelijke normen en waarden te communiceren, ook met niet-christenen.

Hippocrates

Deze cursus is niet alleen vernoemd naar Hippocrates omdat hij de vader van de geneeskunde is. De geschiedenis leert dat de academie van Hippocrates op het Griekse eiland Kos zich afzette tegen haar rivaal op het tegenovergelegen schiereiland Knidos. Op dat schiereiland leerden artsen patiënten te reduceren tot ziekteprocessen, terwijl Hippocrates op Kos zijn leerlingen vertelde dat ze zich moesten concentreren op de patiënt in zijn totaliteit. Deze laatste benadering heeft ook de Hippocrates Course.

Praktische informatie

De Hippocrates Course bestaat uit één weekend in Den Haag en twee studiedagen in Utrecht die als één geheel worden aangeboden. De data zijn 8-10 november, 22 maart en 24 mei. Programmaonderdelen zijn colleges, debat, ontmoeting met jonge collega's en ervaren zorgverleners, maaltijden en gebed. De doelgroep is studenten en young professionals in de zorgsector (18-35 jaar). De kosten zijn inclusief overnachtingen 70€  voor niet-werkenden dan wel 100€ voor werkenden.

Door:
Karel Beenakker, arts-onderzoeker en psychiater i.o. te Leiden
Bernadette Blesgraaf, huisarts i.o. te Leiden


Inschrijvingen: klik hier

U bevindt zich hier: Home Nieuws Nieuw: Hippocrates course
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan