Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Pater Thomas
in Nieuws
Hits 53096

Studieweekend Verantwoordelijkheid en Vrije wil

Vrije wilStudieweekend Hippocrates Course8-10 november 2013

Verantwoordelijkheid en Vrije Wil

Vrijdag 8 november

18:30     Pizza diner
19:30     Ontvangst met een drankje
20:00     The Big Issue discussieavond: “”De vrije wil is vogelvrij.”

De vrijheid van de mens staat ter discussie. Wat wordt er bedoeld met een “vrije wil” . Is het iets abstracts of ook iets concreets? Hoe zit dat bij mensen die verslaafd zijn? Een wetenschapper, een verslavingsarts en een filosoof gaan over deze vragen in debat. Nadat elke spreker een korte pitch heeft over het onderwerp heeft gegeven zullen zij met elkaar en met het publiek in discussie gaan.

-       Maureen Sie, hoogleraar grondslagen van het humanisme, Leiden
-       Mary Janssen van Raay, verslavingsarts, Rotterdam
-       Pater Thomas Kremer, filosoof, Den Haag

 

 

Zaterdag 9 november

7:30        Lauden
8:15        Ontbijt
9:00        College: Wat is het doel van de vrije wil?

Zonder doel heeft de vrije wil geen zin! Welke plek heeft God in onze vrijheid? En wat betekent dat voor ons werk? Casus besprekingen en lezingen afgewisseld met discussie.

-              Pater Thomas Kremer, filosoof
-              Bernadette Blesgraaf , huisarts in opleiding, Den Haag

12:30     Lunch
13:30     College: Is evangelisatie in de gezondheidszorg moreel verantwoordelijk?

  -            Prof. Dr. Van Iersel, Centrum Sociale Leer van de Katholieke Kerk,

14:30     Vragen en uitwisseling

16:00     Meet the expert: Gelovig-zijn in de (klinische) praktijk: een professional aan het woord
                -  Paulus Falke, huisart en diaken, Den Haag

17:30     Eucharistieviering
18:15     Avondeten

20:00     Gebedsavond

 

Zondag 10 November

7:30     Lauden
8:15     Ontbijt

9:00     College: Instrument zijn in Gods handen.

Wat is de plaats van jouw werk in Gods plan? Hoe kijk je naar je verantwoordelijkheden? Hoe voorkom je dat je “op de stoel van God gaat zitten”? Lezingen afgewisseld met discussie.

-              Pater Thomas Kremer, filosoof,

11:00  Eucharistie viering
12:30  Lunch
14:30  Meet the Expert: Gelovig-zijn in de (klinische) praktijk: een professional aan het woord

                -             Lore Olgers, palliatief verpleegkunde, Den Haag

15:30   Afsluiting

Klik hier voor meer info over de Hippocrates Course

U bevindt zich hier: Home Nieuws Studieweekend Verantwoordelijkheid en Vrije wil
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan