Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Paula Graas
in Nieuws
Hits 46832

Les enfants de l’espérance

Beste vrienden van Sint Jan,

Voor de tweede keer ben ik Armenië geweest om zr. Arousiag te helpen tijdens het zomerkamp 2014. Ik bereid me voor om in augustus 2015 voor de derde keer daar naar toe te gaan. Het is nu 15 jaar geleden heeft onze stichter père Marie Dominique Philippe voor het eerst broeder Athanase naar Armenië gezonden om zr. Arousiag bij deze missie mee te helpen. Sindsdien zijn verschillende broeders van St. Jan daar geweest.

Deze bijzondere zuster is hoofd van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Armenië. De congegratie is gesticht om te zorgen voor de jonge vrouwen en meisjes in de maatschappij. In Yerevan is een studiehuis geopend voor 20 meisjesstudenten. Op deze manier blijven deze meisjes bewaard en worden ze gesterkt om in deze moeilijke maatschappij toch goed te kunnen leven. De grootste zorg

en tevens het grootste succes van zr. Arousiag is dat de meisjes de mogelijkheid hebben om echte persoonlijkheden te worden en het aanzien van de vrouwen in Armenië te verhogen.

Tot nu toe zorgt zuster Arousiag voor ongeveer 45 meisjes tussen 4 en 30 jaar oud. Met het ritme van de opvoeding hebben ze geleerd om verschillende talenten te ontwikkelen; sommigen hebben hun stem ontwikkeld en zijn nu op het conservatorium, 5 zijn er nu verpleegkundigen, en er zijn er verschillenden die nu studeren in de school in Gyumri, op het professioneel lyceum, dat daar 4 jaar geleden gebouwd is. Zij kunnen daar leren koken, serveren, receptiewerk, alles wat met de horeca te maken heeft. Ook voor elektricien of voor loodgieter kunnen ze daar studeren, zodat ze later zelf hun brood kunnen verdienen. 


Het terrein rondom de school is aangelegd als een park; de mensen die in de buurt wonen kunnen daar vrij komen. Het verschil tussen de omgeving van de school en de arme wijk is enorm. Bij de school is ook een bejaardentehuis gebouwd, waar bejaarden terecht kunnen van 9 uur ‘s morgens tot 4 uur ‘s middags.  Zij krijgen daar een maaltijd en kunnen daar douchen, wat zij thuis meestal niet kunnen. Er is een arts aanwezig en er zijn allerlei activiteiten. Een zeer geliefde bezigheid is het spelen van back gammon.

U kunt zich voorstellen welk een energie en creativiteit er nodig zijn, om, al sinds 20 jaar, 800 kinderen en jongeren van 16 juni tot 16 augustus tijdens een zomerkamp op te vangen, te voeden, op te voeden, allerlei zaken te leren, te kleden enzovoort. En niet alleen energie en creativiteit, maar er is ook heel veel geld is er nodig. 

In april 2015 is het 100 jaar geleden dat de grote genocide in Armenië plaats heeft gevonden. Ter gelegenheid van deze herdenking komt in april een koor (van plm. 30 meisjes) van de weeskinderen van zr. Arousiag , naar Parijs, voor een concertoptreden. Daarna zullen zij in Rome optreden, waar zij een ontmoeting zullen hebben met paus Franciscus. Als u mee wilt helpen met deze missie, voor deze ‘wieg van het christendom’ (zie Genesis, het verhaal van Noach, het land van melk en honing), dan kunt u een bedrag over maken op rekeningnr. NL50 INGB 0008 6521 02 ten name van Congregatie St. Jean, onder vermelding van: Armenië 2015.

Ik wil hierbij tevens u allen bedanken voor de afgelopen 11 jaar dat ik hier in Nederland ben en dat u ons geholpen heeft met het gebed, de hulp, en de sponsoring van onze missie. Ik vertrouw er dan ook op  dat ook deze missie, mede dankzij uw hulp en gebed, zal slagen.

Als u meer wilt weten over het werk van zr. Arousiag: kijk op de volgende link: https://www.notrearmenie.org

broeder Eloi

U bevindt zich hier: Home Nieuws Les enfants de l’espérance
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan