Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  p. John Mary Jesus
in Nieuws
Hits 70618

Nieuw! Geloofscursus


Waarom geloven? Wat is de Bijbel? Wie is Jezus? Wat is de Kerk?
Zin om over je/het geloof na te denken?... samen met andere studenten?
Dit is een inspirerende cursus over de fundamenten van het christelijk geloof!

In 6 avonden met feiten en dialoog meer begrijpen wat ik eigenlijk geloof.

Locatie: Vleutenseweg 517, 3235 HK, Utrecht
Datum & Tijd: 19:00 uur gezamenlijke maaltijd; 20:00 uur: start cursus
Meld je HIER aan voor de 1e avond om de cursus te komen ontdekken.

30.9.15 Waarom geloven? KENNISMAKINGSAVOND (vijblijvend)

 • Info en kennismaking deelnemers (1e avond is vrijblijvende deelname)
 • wie ben ik / waarom besta ik / waarom geloven?

Inleiding: Marieke van den Berg

7.10.15 Wat is de Bijbel?

 • Objectieve informatie: Oude Testament, Nieuwe Testament, taal, cultuur, overlevering; vertalingen in allerlei talen
 • Een boek niet alleen om te lezen, maar ook om te leven.

Inleiding: Hein Vrijdag


14.10.15 Wie is Jezus?

 • Heeft Jezus echt bestaan? En welke ‘bewijzen’ hebben we? B.v.: Jezus’ onderwijs, werken, karakter, opstanding
 • Een belangrijk deel van het onderricht van Jezus gaat over Hemzelf; kernpunt daarvan is Zijn relatie met de Vader: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”.
 • Enkele vindplaatsen van Jezus in onze moderne tijd.
Inleiding: Ad van Haandel


21.10.15 De dynamiek van de Liefde
 • Het beeld van God in het christendom, islam en jodendom
 • Mens is beeld van God: wat betekent dat?
 • Samen zijn we beeld van God: gemeenschap, liefde voor elkaar, samen delen.

Inleiding: Marcel Broesterhuizen


28.10.15 Waarom is er lijden?

 • Soms is lijden schuld van mensen zelf: oorlog, uitbuiting, etc. Er is ook veel lijden waar de mens niet verantwoordelijk voor is: natuurrampen, tsunami, tyfoon op de Filippijnen. Waarom laat God dat toe? Waarom doet Hij er niets tegen als Hij liefde is?
 • Jezus heeft in het lijden van de mensen willen delen. Hij is niet op aarde gekomen om de big boss uit te hangen, maar heeft het mensenleven helemaal gedeeld.
 • Het lijden, lijden van andere mensen en eigen lijden, als medewerking aan verlossing.

Inleidig: Enno Dijkema


4.11.15 Wat is de Kerk / de Kerken?

 • God wil een verbond met de mensheid: liefde voor God en liefde voor elkaar
 • In Jezus: vernieuwing van het verbond. De kerk als gemeenschap van het verbond.
 • Wat biedt de Kerk / wat bieden de Kerken? Bijbel, sacramenten, maar ook hulp aan elkaar (diaconie, etc.).

Inleiding: Marcel Broesterhuizen


11.11.15 Optioneel: Hoe verder groeien in je geloof?
Allen


U bevindt zich hier: Home Nieuws Nieuw! Geloofscursus
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan