Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Pater Thomas
in Nieuws
Hits 41812

Studieweekend Hippocrates Course - 19-21 februari 2016

Jaarthema 2015-2016: Theologie van het lichaam

In de visie van een christen is het lichaam niet zomaar een ding. Wij hebben een lichaam, maar we zijn ook ons lichaam. Als je als arts of verpleegkundige geroepen bent om voor mensen te zorgen, is het dus belangrijk om de diepere betekenis van het lichaam goed voor ogen te hebben. Waarom hebben wij eigenlijk een lichaam? Wat zegt het lichaam over onze geest? Wat openbaren de eigenheid en de aanvullendheid van man en vrouw ons van het diepe mysterie van onze Schepper en Vader? Samen met paus Johannes Paulus II verdiepen wij ons dit jaar in de theologie van het lichaam, om zo met nog meer respect patiënten en hun lichamelijke kwetsbaarheden tegemoet te kunnen treden.

Interesse? Schrijf je hier in.


Het programma van het studieweekend is als volgt:

Vrijdag 19 februari

18:30     Warme maaltijd

20:00     Film: Karol: A Man Who Became Pope

Deze film toont het leven van Karol Wojtyla als professor, priester, bisschop en kardinaal in Polen onder nazi-bezetting en vervolgens onder het communistische regime. De film laat mooi zien hoe de latere paus Johannes Paulus II geraakt wordt door de verschrikkingen van zijn tijd en daardoor des te vuriger predikt over de liefde van God en de waardigheid van iedere mens.

                

Zaterdag 20 februari

7:30       Lauden

8:15       Ontbijt

9:00        Lezing: Theologie van het lichaam (deel 1); lichamelijkheid nader bekeken

Waarom hebben we eigenlijk een lichaam? En wat zegt het lichaam over onze geest? Wat vertellen de eigenheid en de aanvullendheid van man en vrouw ons over onze Schepper? Aan de hand van de teksten van Johannes Paulus II over de 'Theologie van het lichaam' gaan we in op deze vragen.

-          Pater Thomas Kremer

11:30      Eucharistieviering

12:30     Lunch 

14:00     Lezing: Theologie van het lichaam (deel 2): vragen rondom seksualiteit en vruchtbaarheid

Wat is Gods bedoeling met seksualiteit? Hoe kunnen we hierover in gesprek gaan met patiënten en collega-zorgverleners? De theologie van het lichaam van JPII kan ons helpen om de standpunten van de katholieke kerk rondom 'hete hangijzers' zoals anticonceptie en IVF beter te begrijpen.

-           Pater Thomas Kremer

15:30     Pauze

16:00     Meet the expert: Theologie van het lichaam vertaald naar de dagelijkse praktijk

-             In gesprek met een expert op het gebied van natuurlijke geboorteregeling en fertiliteitzorg. Wat maakt deze methoden bijzonder en wat zijn de voor- en nadelen? En wat kunnen we ervan leren voor onze eigen zorgpraktijk?

18:15     Warme maaltijd

20:00     Gebedsavond

 

Zondag 21 februari

7:30     Lauden

8:15     Ontbijt

9:00     Inleiding & uitwisseling: kwetsbaar lichaam, kwetsbare persoon.

Juist door ons lichaam zijn we als mensen kwetsbaar voor ziektes, voor invloeden van buitenaf. Welke kwetsbaarheden zien we bij de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd? Welke mensen hebben extra zorg of aandacht nodig? En herkennen we onze eigen kwetsbaarheid?

10:00   Inleiding & Uitwisseling: de ziekenzalving

In de ziekenzalving komt Christus de kwetsbaarheid van de zieke op een hele concrete manier tegemoet. Wat is het precies, de ziekenzalving? En wie komt ervoor in aanmerking? Zijn we het wel eens tegengekomen in het werk en hoe was dat?

11:00  Eucharistie viering

12:30  Lunch

14.00u Meet the expert(s): gesterkt in onzekere tijden door de ziekenzalving

-              In gesprek met een christelijk echtpaar over wat de ziekenzalving voor hen heeft betekend tijdens een periode van ernstig ziek zijn.        

14.30u Afsluiting

 

Vooruitblik programma studiedag Hippocrates Course, 30 april 2016 te Utrecht

  • Lezing: Theologie zonder lichaam; over de engelen.

De engelen hebben in tegenstelling tot de mens geen lichaam. Hoe maakt dat hen anders? Wat betekent dat voor hun bestaan en hun relatie met God? Juist door de verschillen tussen mensen en engelen nader te bekijken, ontdekken we de betekenis van ons lichaam

  • Meet the expert: hoe het lichaam spreekt over het gevoel

Fysiotherapeuten en haptonomen zijn bij uitstek zorgverleners die heel concreet met lichaam bezig zijn. Wat zien zij in hun werk terug van het verband tussen lichaam en geest? Wat vertelt het lichaam van een patiënt hen over hoe het met die persoon gaat? Een ervaren therapeut vertelt hierover en maakt het praktisch.

U bevindt zich hier: Home Nieuws Studieweekend Hippocrates Course - 19-21 februari 2016
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan