Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Pater Thomas
in Nieuws
Hits 46868

Hippocrates course: Maakbaarheid en sterfelijkheid

Al vijf jaar organiseert de JohannesAcademie speciale studiedagen voor studenten en young professionals in de zorg- en welzijnssector. Hoe je met je patiënten en cliënten omgaat, wordt in belangrijke mate bepaald door hoe je (bewust of onbewust) de mens en het doel van het leven ziet. In de Hippocrates Course proberen we daarom het christelijk mensbeeld te verhelderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een realistische filosofie, de Bijbel, de katholieke medische ethiek en de sociale leer van de katholieke Kerk. Ook komen er bij de Hippocrates Course ervaren christelijke artsen, verpleegkundigen, therapeuten en zorgmanagers spreken over hoe zij met hun patiënten omgaan en welke rol hun geloofsovertuiging hierbij heeft.

Hippocrates

Deze cursus is niet alleen vernoemd naar Hippocrates omdat hij de vader van de geneeskunde is. De geschiedenis leert dat de academie van Hippocrates op het Griekse eiland Kos zich afzette tegen haar rivaal op het tegenover gelegen schiereiland Knidos. Op dat schiereiland leerden artsen patiënten te reduceren tot ziekteprocessen, terwijl Hippocrates op Kos zijn leerlingen vertelde dat ze zich moesten concentreren op de patiënt in zijn totaliteit. Deze laatste benadering heeft ook de Hippocrates Course.

Jaarthema 2016-2017: Maakbaarheid & sterfelijkheid

Meten, voorspellen en beheersen: dat zou het motto van de moderne geneeskunde kunnen zijn. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel, de therapeutische mogelijkheden lijken soms eindeloos. Steeds meer patiënten willen de regie behouden tot aan het moment van hun dood. Hoe heeft het idee van maakbaarheid zo bepalend kunnen worden in de geneeskunde? En wat zijn de voor- en nadelen van deze manier van zorg uitoefenen? Want terwijl we als zorgverleners dankbaar gebruik maken van de nieuwste technieken, lopen we ook vaak tegen grenzen aan. Sommige patiënten kunnen we helemaal niet helpen, mensen sterven toch, onverwacht, of te vroeg in onze ogen. Hoe kunnen we omgaan met onze eigen sterfelijkheid en die van onze patiënten? Wat kunnen we nog doen als er niets meer te voorspellen en beheersen valt? En hoe kunnen we met patiënten spreken over de dood en over wat daarna komt? Onder leiding van de broeders van Sint Jan en met inbreng van verschillende ervaringsdeskundigen (o.a. een geestelijk verzorger uit het ziekenhuis, een hospiceverpleegkundige) zullen we samen op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen.

 

Studieweekend
Datum: 17-19 februari 2017
Locatie: Willibrordushuis, Oude Molstraat 35, Den Haag

Voor het programma van het studieweekend: klik hier

Studiedag
Data: 6 mei 2017
Locatie: Priorij Maria Koningin, Vleutenseweg 517, Utrecht

Inschrijvingen via www.johannesacademie.nl/hippocrates 

U bevindt zich hier: Home Nieuws Hippocrates course: Maakbaarheid en sterfelijkheid
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan