Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Pater Thomas
in Nieuws
Hits 7741

Broeders kiezen nieuwe Generaal Prior

cazaliVandaag, 7 mei 2019 heeft het Generaal Kapittel van de Broeders van Sint Jan, in aanwezigheid van Mgr. Benoît Rivière (bisschop van Autun en Ordinarius van de Gemeenschap), met een meerderheid van twee derde van de stemmen broeder François-Xavier CAZALI verkozen tot generaal prior voor een mandaat van zes jaar, zoals voorzien in de constituties van de Congregatie.

 

Broeder François-Xavier, uit Frankrijk afkomstig, is verscheidene jaren op missie geweest in Litouwen, waar hij de taak van prior vervulde. Sinds 2016 was hij vicaris generaal van de Gemeenschap en lid van de Commissie ‘SOS misbruik’, waarin hij heeft laten zien vastberaden te zijn in de bestrijding van seksueel misbruik.

Het Generaal Kapittel, dat bestaat uit een vijftigtal afgevaardigde broeders, vervolgt haar verkiezingszitting tot vrijdag 10 mei. Het heeft nu nog de taak om de studiemeester en de raadslieden van de generaal prior te kiezen.

Voorafgaand aan de verkiezing van de nieuwe generaal prior hebben de broeders gesproken over de geschiedenis van de Gemeenschap, in het bijzonder over hun stichter, en werd het verslag van de Commissie SOS misbruik besproken.

In deze context en in een sfeer van broederlijke verbondenheid konden de broeders aangeven wat voor hen de prioriteiten voor de Gemeenschap voor de komende jaren moeten zijn. Deze overwegingen zullen als uitganspunt dienen voor de tweede zitting van het Generaal Kapittel, dat zal plaatsvinden van 22 tot 30 oktober 2019. De kapittelbroeders zullen dan de richting bepalen die leidend zal zijn voor de komende jaren, zodat de Gemeenschap haar charisma steeds meer in dienst kan stellen van kerk en wereld, waarbij de meest recente hervormingen worden doorgezet.

De Gemeenschap van de Broeders van Sint Jan telt ongeveer 500 broeders (waaronder 270 priesters), die afkomstig zijn uit 34 landen en verdeeld over een vijftigtal priorijen in vijf werelddelen.

Voor meer informatie over het generaal kapittel, zie https://freres-saint-jean.org/2019/04/30/suivre-chapitre-general

Klik hier voor de 'message van het generaal kapittel' (in het Frans).

 

U bevindt zich hier: Home Nieuws Broeders kiezen nieuwe Generaal Prior
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan