Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 34154

Uitdaging voor broeders in Willibrordushuis

WillibrordushuisIn 2004 zijn de broeders in Den Haag aangekomen om een pri­orij te openen in het hartje van de stad. Al jaren daarvoor werd begonnen met deze stichting door een vruchtbare samenwer­king met de toenmalige pas­toor van de Jacobusparochie, pastoor Hofstede, en de Wil­librordusgemeenschap aan de Oude Molstraat. In 2007 kwamen de zusters vanuit Enschede zich ook in een ander gedeelte van het Wil­librordushuis vestigen.

 

Ruim 7 jaar later staan de broeders voor een nieuwe uitdaging. Na een peri­ode van gebed en overleg hebben de Stichting Willibrordushuis en de broeders besloten dat de broeders binnenkort een grotere plaats gaan innemen in het be­heer, met als doel dit huis van gebed en evangelisatie, van ontvangst en vorming ʻin het hart van de stad en in het hart van Godʼ te waarborgen.

 

Zonder gebed is het onbegonnen werk. De broeders doen dan ook een oproep om deze nieuwe fase in gebed te dragen. Samenwerken met leken is ook een belangrijk aspect van het apostolaat van de broeders. Naast uw gebed, doen ze dan ook een oproep: heeft u tijd en ener­gie om te komen helpen? Vele handen maken licht werk! Vrijwilligers kunnen contact opnemen met de pater Thomas.

U bevindt zich hier: Home Nieuws Uitdaging voor broeders in Willibrordushuis
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan