Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  br. Johannes Paulus
in Nieuws
Hits 36031

Geloften en inkledingen in Paray-le-Monial

Geloften

Afgelopen Pinksteren zijn twee Ne­derlandse broeders ingekleed: br. Michael-Joseph en br. Joseph-Martin; en hebben twee Nederlandse broeders hun tijdelijke geloften gedaan: br. Johannes-Paulus en br. Robin-Maria. Het was een prachtig feest waarbij ook een grote groep Nederlandse vrienden aanwezig was.

 


 De inkleding is vooral gevoelsmatig een grote verandering. Als broeder te worden ingekleed en een andere naam te ontvan­gen is een grote vreugde. Al is het voor familie en vrienden natuurlijk wel even wennen. De tijdelijke gelofte daarentegen is meer een daad van geloof. Liturgisch gezien is het soberder dan de inkleding maar in realiteit weegt de tijdelijke gelofte zwaarder omdat de broeder zichzelf aan­biedt als offerande.

Heilig Hart

Maar waarom is ieder jaar deze gebeur­tenis Paray-le-Monial? In 1673 werd te Paray-le-Monial het Heilig Hart van Jezus geopenbaard aan de heilige Margaretha-Maria Alacoque. Zij ontving tevens de missie om deze openbaring te verspreiden. Het Heilig Hart, zoals paus Pius XII vaststelt in zijn encycliek Haurietis aquas in gaudio, is het symbool bij uitstek om de goddelijke liefde af te beel­den. De verering van het Heilig Hart heeft daarom ook een vaste plaats gekregen in het kerkelijk jaar. Iedere derde week na Pinksteren is er het hoogfeest van het Heilig Hart.

Voorzienigheid

Marthe Robin gaf onze stichter Marie-Dominique Philippe de raad Paray-Le-Monial nooit te verla­ten. De voorzienigheid wilde dat Paray-Le-Monial precies tussen de twee vormingshuizen, St. Jodard en Rimont, in kwam te liggen.  

U bevindt zich hier: Home Nieuws Geloften en inkledingen in Paray-le-Monial
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan