Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 30816

Kloosterroeping? Kom en zie!

Dit roepingenweekend van de Broeders en Zusters van Sint Jan biedt je de mogelijkheid om een weekend mee te leven met de Broeders van Sint Jan. Door middel van inleidingen, gebed en persoonlijk gesprek zullen de sprekers je helpen de juiste vragen te stellen bij het ontdekken en onderscheiden van een religieuze roeping.Het weekend staat open voor iedereen die nadenkt over het leven in een klooster. De inleidingen worden verzorgd door apostolische zusters en broeders van Sint Jan.

Er zal genoeg ruimte zijn om vragen te stellen en in persoonlijke gesprekken op het pad van Gods plan voor je leven te komen! 

De voertaal zal Engels zijn.

Sprekers

Br. Luc
Broeder Luc is de vicaris (regionaal overste) van de Broeders van Sint Jan voor Noord-Europa. Hij is half Frans, half Duits. Na zijn tijd als novicemeester in Simbock (Kameroen) was hij gedurende zes jaar prior in Marchegg (Oostenrijk) waar hij ook nu leeft.
Hij is de maker van de mooie (en grappige) filmpjes “A Minute with a monk”. Er zijn een aantal filmpjes die passen bij het roepingenweekend zoals deze over verschillen en overeenkomsten tussen “Society” en “Monastery.”

Zr. Sina-Marie
Zuster Sina-Marie (34 jaar) is afkomstig uit Duitsland (Stuttgart) en elf jaar geleden ingetreden bij de apostolische Zusters van Sint Jan. Op een leeftijd van 20 jaar is zij bekeerd maar studeerde vervolgens nog twee jaar journalistiek. Daarna volgde zij de roepstem van God en koos voor het godgewijde leven. Sinds haar intreden heeft zij in verschillende priorijen in Frankrijk gewoond. Sinds september 2016 is zuster Sina-Marie voor twee jaar verbonden aan de priorij in Velburg (Zuid-Duitsland) van de Zusters van Sint Jan.
Zuster Isaac
Zuster Isaac (36 jaar) is afkomstig uit Frankrijk en sinds 15 jaar is zij een apostolische zuster. Ze heeft als zuster drie jaar in de Filipijnen gewoond. Sinds september 2014 woont zij in de priorij in Velburg (Zuid-Duitsland) van de Zusters van Sint Jan. Ze is aldaar priorin van de gemeenschap.

Voor meer informatie klik hier.

U bevindt zich hier: Home Nieuws Kloosterroeping? Kom en zie!
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan