Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

dinsdag 16 mei 2017 09:13

Pastoor van ArsOp 1 juli zijn de priester- en diakenwijdingen in Ars waarbij broeder Johannes-Pio en broeder Jan-Maria priester gewijd zullen worden. Broeder Johannes-Pio is een Nederlandse broeder die nu in Den Haag woont en broeder Jan-Maria heeft zijn twee jaar stage in Utrecht gedaan. We organiseren dus een reis naar Ars die op vrijdagochtend 30 juni zal vertrekken en op zondagavond rond half 10 (voor Utrecht zal het 11 uur worden) weer in Nederland aan zal komen.

Om onze reis te kunnen organiseren willen we weten hoeveel mensen er mee willen, zodat we de busjes of bus kunnen reserveren. Daarom willen we u vragen om u voor 28 mei in te schrijven zodat we het logistieke aspect van de reis kunnen organiseren.

Meer informatie en inschrijvingen: klik hier

Helaas zal de lezing  "Nietzsche en Theresia van Lisieux" niet doorgaan. Deze lezing zou plaastsvinden op 30 mei in het Willibrordushuis in Den Haag.

Priorij Maria Koningin, Vleutenseweg 517, Utrecht

Maakbaarheid & sterfelijkheid (deel 2)

Zaterdag 6 mei vindt het tweede deel van de Hippocrates Course van dit jaar plaats. Ook degenen die het weekend eerder dit jaar niet bij konden wonen, zijn van harte welkom om op deze studiedag!

Interesse? Schrijf je hier in.

NB. Degenen die zich al voor het weekend hadden aangemeld hoeven zich niet opnieuw in te schrijven

Programma

9:30 u                   Eucharistieviering
10.00-10.15u       Ontvangst met koffie & thee
10.15-12.30u        Lezing: hemel & hel, wat kunnen we verwachten?

Bij de dood houdt de maakbaarheid op, maar wat betekent het om sterfelijk te zijn? Wat mogen we als gelovigen verwachten van wat na de dood komt? Wat kunnen we weten of begrijpen van hemel en hel? Wie komen daarvoor in aanmerking? En hoe kunnen we dit ‘vertalen’ naar de wereld van vandaag, waarin veel mensen niet meer in een God of hemel geloven? Pater Thomas Kremer

12.30-13.30u       Lunch
13.30- 15.30u       Terug naar de praktijk: omgaan met sterfelijkheid

Aan de hand van filmfragmenten en praktijkervaringen spreken we met elkaar over hoe we met patiënten in gesprek kunnen gaan over de dood en wat daarna komt. - Interactief programma

15.30 – 16.00u     Evaluatie & vooruitblik programma 2017
16.00 – 16.30u     Gebed
16.30u                   Borrel

zaterdag 29 april 2017 08:56

Knipsel

Music at the Monastery

Hieronder vindt u het programma van Music at the Monastery bij de broeders in Den Haag.
U kunt u inschrijven voor deze dag via  https://willibrordushuis.nl/nl/den-haag/activiteiten/evenement/5864-music-at-the-monastery.html

Programma

14.00                     Geoffrey Douglas Madge            Spiritualiteit en muziek

15.00                     Erwin Rommert Weerstra           Recital

Pauze

16.00 - 16:30           Br Johannes Paulus                  Muziek in de Bijbel en het monastieke leven

 

maandag 17 april 2017 10:44
 
Music at the Monastery 

Muziek heeft al vanaf het prille begin in verband gestaan met het spirituele. Met de opkomst van het christendom is dit verder uitgewerkt, het hedendaagse notenschrift en de hedendaagse westerse kunstmuziek is gegrondvest op de inspanningen van de kerk. In de loop der eeuwen kreeg de kunstmuziek ook buiten de kerk een plaats, componisten kunnen inspiratie halen uit verschillende bronnen, maar vaak blijft er een spirituele factor aanwezig.

Maar wat maakt muziek spiritueel? Kun je dat horen? Demonstreren? Er zijn composities waar hele bijzondere dingen gebeuren, zoals de Diabelli variaties van Beethoven en de Goldberg variaties van Bach.

In Music at the Monastery vertelt de pianist en pedagoog Geoffrey Douglas Madge over de band van het spirituele met de muziek, pianist Erwin Rommert Weerstra zal enkele werken ten gehore brengen. Broeder Johannes Paulus zal een korte inleiding geven over de Bijbelse oorsprong van het zingen van het kloostergebed.

Locatie: Johanneszaal, Oude Molstraat 37, Den Haag
Datum: 6 mei
Kosten: 10 euro

Om je in te schrijven ga naar:
https://willibrordushuis.nl/nl/den-haag/activiteiten/evenement/5864-music-at-the-monastery.html
vrijdag 17 februari 2017 14:12

“Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.”(Joh.14,9)

In het weekend van 3/5 maart is er het tweede Johannesretraite van het jaar. Deze keer zullen we stil staan bij het vaderschap van God. Br Johannes Paulus zal de retraite leiden en tonen hoe in het Johannesevangelie God de Vader naar voren komt. Wat onthult Jezus ons over de Vader? En wat betekent dat voor het leven van een christen? Een weekend gedragen door het gebedsritme van de broeders.


Voor meer praktische informatie:
https://willibrordushuis.nl//nl/den-haag/activiteiten/evenement/5731-johannesretraite-god-de-vader.html
woensdag 04 januari 2017 15:39

Het eerstvolgende kamp is van 12 t/m 14 mei 2017.

Wat is De Kleine Karavaan?
De Kleine Karavaan organiseert weekenden voor kinderen met een beperking, samen met studenten. 
Voor zowel de studenten als de kinderen een bijzondere ervaring en een gezellig uitstapje! De studenten komen in aanraking met de puurheid van deze kinderen en dat kan diep raken. De ouders van de kinderen en de andere kinderen uit het gezin hebben even wat meer tijd voor elkaar.

De Kleine Karavaan heeft een meervoudige doelstelling:

  • om kinderen en tieners met een verstandelijke/lichamelijke beperking een leuk weekend weg te bezorgen, op basis van gelijkwaardigheid en vriendschap.
  • zodat hun ouders even op adem kunnen komen en aandacht kunnen besteden aan de andere gezinsleden of dingen te doen die ze anders niet kunnen.
  • om studenten, door de ontmoeting met het gehandicapte kind, de waardigheid van iedere menselijke persoon te laten ontdekken.
  • door deze weekends het algemene maatschappelijke beeld op gehandicapten te helpen veranderen en aan allen de boodschap van liefde en hoop te geven.

De Kleine Karavaan laat zich in het bijzonder inspireren door de concrete opdracht van Jezus om onze medemens te erkennen en er voor hen te zijn, zoals in Matteüs 25: "Alles wat jullie voor één van deze minste broeders van Mij hebben gedaan, heb je voor Mij gedaan." (Matt. 25, 40)

De opzet van een weekend
Student en kind trekken het hele weekend samen op. Er gaan net zoveel studenten als kinderen mee. Ieder kind wordt aan een student gekoppeld. Verder gaat er een gezin mee ter ondersteuning en een broeder van Sint Jan. De broeders hebben veel ervaring met de organisatie van kampen voor kinderen, tieners en jongeren.

Onze doelgroep zijn kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking van ongeveer 8 tot 19 jaar. 
De Kleine Karavaan wil zich vooral richten op kinderen die normaal gesproken 'buiten de boot' vallen en voor wie een uitstapje een bijzondere verrassing zou zijn. 
We vragen een (vrijwillige) bijdrage van de ouders van € 50,- voor een weekend. Hiermee worden de werkelijke kosten niet gedekt. Desondanks zou deze bijdrage nooit een drempel moeten vormen om mee te kunnen gaan.

Activiteiten
De weekenden worden gevuld met activiteiten die de kinderen leuk vinden en die de locatie toestaat. Hierbij denken wij aan: speurtocht, buitenspel, balspel, knutselen en tekenen, gezelschapsspelletjes spelen, zingen, dansen. Ook wordt er aan de kinderen gevraagd hun favoriete speelgoed mee te nemen. Naast deze gezamenlijke activiteiten zijn er ook alledaagse dingen zoals samen eten voorbereiden, wat de kinderen vaak heel leuk vinden. Op zondagochtend vieren we samen de Heilige Mis. De kinderen die dat willen, mogen hierin een actieve rol vervullen, zoals misdienaar zijn of zingen in het koortje. Ook dit is altijd weer een groot succes!

Verantwoorde zorg en privacy
Natuurlijk moeten de weekends veilig en verantwoord zijn. Het team realiseert zich dat ten diepste, en doet zijn best om dit te kunnen garanderen door diverse afspraken en maatregelen. De locatie wordt zorgvuldig geselecteerd (ook wordt gekeken of er aanpassingen zijn voor kinderen in een rolstoel). Er wordt zorgvuldig omgegaan met de vertrouwelijke informatie op het intakeformulier. Iedere buddy beheert het intakeformulier van het kind dat hij/zij begeleidt. Daarnaast zal altijd iemand van het kernteam, die goed geïnformeerd is over de kinderen en de benodigde zorg, meegaan op het weekend. Alle deelnemers aan een weekend ondertekenen de gedragscode van LVW. Ieder weekend gaat er een gezin en een broeder mee, op wie de studenten altijd terug kunnen vallen.

Ontstaan van de DKK
Al vrij snel na de oprichting van de studentenparochie in 2009 ontstond er onder de studenten het verlangen om iets goeds te doen voor de medemens. Maar hoe? En wat? In juni 2010 kreeg dit verlangen concreet handen en voeten door het idee om het Franse studenteninitiatief à Bras Ouverts naar Nederland te halen. In Frankrijk draait het project al 25 jaar met veel succes en is in die jaren enorm uitgegroeid. Het doel van het project is om gehandicapte kinderen van tijd tot tijd een leuk weekend te bezorgen (en de ouders een weekendje vrij te geven). De studenten nemen de kinderen mee en trekken een weekend met hen op.

Een groepje enthousiaste studenten ging voortvarend aan de slag om de organisatie op te zetten. Het eerste weekend vond plaats in november 2010 en had als bestemming België! Omdat iedereen enthousiast was, werden er gelijk plannen gemaakt voor het volgende weekend...

Pagina 5 van 18
U bevindt zich hier: Home Nieuws
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan